Архив на: redaktor

Поправителна сесия за Задочници – 2017/2018 г.

ВИСШ   ИСЛЯМСКИ   ИНСТИТУТ – СОФИЯ

График за провеждане на поправителна зимна изпитна сесия на учебната  2017– 2018 година. В периода от 08 Януари до 14 Януари 2018 г. /ЗАДОЧНИЦИ/

                                                                            

ПЪРВИ  КУРС

№  Учебна дисциплина:                       Дата:                          Преподавател:                  Час:

 1. Арабски език I 08.01.2018 г.               Д-р С.Хасанов                                        14:00 ч.
 2. Компютърна грамотност 09.01.2018 г.             Ф.Садулла                             09:00 ч.
 3. Турски език I  10.01.2018 г .             Р.Мехмедов                                             14:00 ч.
 4. Коран-и Керим I 11.01.2018г.               Д-р Кадир Мухаммед                       14:00 ч.
 5. Български език 12.01.2018 г.  М.Дончева                                                      09:00 ч.
 6. Сийер 13.01.2018 г.              А.Юмеров                                                             09:00 ч.
 7. Акаид 13.01.2018 г.               Д-р К.Мухаммед                                                  11:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

 1. Усул-ю Хадис 08.01.2018 г.  С.Хасанова                                                         14:00 ч.
 2. Усул-ю Тефсир 09.01.2018 г.              Д-р С.Хасанов                                     16:00 ч.
 3. Коран-и Керим III 10.01.2018 г.               Доц.д-р М.ДЖАНЛЪ                    14:00 ч
 4. Турски език III 11.01.2018 г.                          Р.Мехмедов                             14:00 ч.
 5. История на религиите 12.01.2018 г.              С.Ибрахимова                     14:00 ч.
 6. Ислямско вероучение 13.01.2018 г.             А.Юмеров                              09:00 ч.
 7. Османо-турски език I 13.01.2018 г.              Д-р Е. Байрактарова            11:00 ч.
 8. История на Исляма I 14.01.2018 г.  А.Юмеров                                            09:00 ч.
 9. Арабски език III 14.01.2018 г.              Д.р С.Хасанов                                   11:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

 1. Тефсир I 08.01.2018 г.  Д-р С.Хасанов                                                             14:00 ч.
 2. Възрастова психология 09.01.2018 г.              Проф.д-р С.Иванов           14:00 ч.
 3. Ислямско право I  09.01.2018 г.               Д-р М.Хаджи                                 15:30 ч.
 4. Коран-и Керим V 10.01.2018 г.              А.Хасанов                                        14:00 ч.
 5. Хадис I 11.01.2018 г.              С.Хасанова                                                         14:00 ч.

6 Английски език I                            13.01.2018 г.               Е.Сечкина               09:00 ч.

 1. Педагогика 13.01.2018 г.              Проф.д-р Л.Попов                                   11:00 ч.
 2. История на Мезхебите 14.01.2018 г.              Д-р К.Мухаммед                  09:00 ч.

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

 1. Османска епиграфика 08.01.2018 г.              Доц. Ст.Андреев                   09:00 ч.
 2. Психология на религията 09.01.2018 г.              Б.Мюмюн                       14:00 ч.
 3. Коран-и Керим VI 10.01.2018 г.             А.Хасанов                                      14:00 ч.
 4. История на бълг.Мюсюлмани 11.01.2018 г.  Д-р Е. Байрактарова       14:00 ч.
 5. Ислямска философия 12.01.2018 г.              Д-р К.Мухаммед                  14:00 ч.
 6. Хадис III 13.01.2018 г.  Д-р А.Абдулах                                                            09:00 ч.
 7. Тасаввуф 13.01.2018 г.              Д-р К.Мухаммед                                         11:00 ч.
 8. Тефсир III 14.01.2018 г.              Д-р А.Абдулах                                             09:00 ч.
 9. Келям 14.01.2018 г.                          Д-р К.Мухаммед                                  11:00 ч

Семестриални изпити 2017/2018 г.

ВИСШ   ИСЛЯМСКИ   ИНСТИТУТ – СОФИЯ

График за провеждане на редовна-зимна изпитна сесия на учебната  2017 – 2018 година

В периода от 21 декември  до  28 декември 2017 год.    / ЗАДОЧНИЦИ /

                                                                                                Утвъждавам,

                                                                                                            И.Д. РЕКТОР : ……………..

                                                                                                                        /Д-р М.ХАДЖИ/

ПЪРВИ  КУРС

№  Учебна дисциплина       Дата                Преподавател                                                         Час

 1. Български език   22.12.2017 г.  Mаргарита Дончева                                   14:00 ч.
 2. Коран-и Керим I           23.12.2017 г.      Д-р Кадир Мухаммед                    09:00 ч.
 3. Акаид           24.12.2017 г.      Д-р К.Мухаммед                                                14:00 ч.
 4. Сийер           25.12.2017 г.      А.Юмеров                                                          14:00 ч.
 5. Компют.грамотност    26.12.2017 г.      Ф.Садулла                                        14:00 ч.
 6. Турски език I           27.12.2017 г.      Р.Мехмедов                                           14:00 ч.
 7. Арабски език I           28.12.2017 г.     Д-р С.Хасанов                                      14:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

 1. 1. Коран и Керим III      21.12.2017 г.       Доц.д-р Мустафа ДЖАНЛЪ                      14:00 ч
 2. 2. История на религиите 22. 12.2017 г.  Севджан Ибрахимова                             14:00 ч.
 3. 3. Усул-ю Тефсир                  23.  12.2017 г.       Д-р Сефер Хасанов                            09:00 ч.
 4. 4. Османо-турски език I      23. 12.2017 г.       Д-р Емине Байрактарова                11:00 ч.
 5. История на Исляма I       24.12.2017 г.       Айдън Юмеров                                         09:00 ч.
 6. 6. Арабски език III               24. 12.2017 г.       Д-р Сефер Хасанов                              11:00 ч.
 7. 7. Усул-ю Хадис                   26. 12.2017 г.       Селиме Хасанова                                 11:00 ч.
 8. 8. Турски език III      26. 12.2017            г.        РидванМехмедов                                14:00 ч.
 9. Ислямско вероучение II    27.12.2017 г.     Айдън Юмеров                                       14:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

 1. Коран и Керим V   21.12.2017 г.          Ахмед Хасанов                                                 14:00 ч.
 2. Педагогика   22.12.2017 г.          Проф.д-р Любомир Попов                                      14:00 ч.
 3. Възрастова психология   23.12.2017 г.          Проф.д-р Стойко Иванов                  09:00 ч.
 4. Английски език I   23.12.2017 г.          Емине Сечкина                                                 11:00 ч.
 5. Тефсир I                24.12.2017 г.          Д-р Сефер Хасанов                                              09:00 ч.
 6. История на Мезхебите   25.12.2017 г.          Д-р Кадир Мухаммед                            14:00 ч.
 7. Ислямско право I   26.12.2017 г.          Д-р Мустафа Хаджи                                         14:00 ч.
 8. Хадис I   27.12.2017 г.          Селиме Хасанова                                                                14:00 ч.

 

            ЧЕТВЪРТИ  КУРС

 1. Келям 22.12.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                                                   14:00 ч.
 2. История на бълг.Мюсюлмани 23.12.2017 г Д-р Емине Байрактарова                        09:00 ч.
 3. Османска епиграфика 23.12.2017 г.       Доц.Стефан Андреев                                       11:00 ч.
 4. Хадис III 24.12.2017 г.        Д-р Ариф Абдулах                                                                      09:00 ч.
 5. Тефсир III                    24.12.2017 г.        Д-р Ариф Абдулах                                                11:00 ч.
 6. Ислямска философия 25.12.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                       14:00 ч.
 7. Психология на религията             26.12.2017 г.        Бирали Мюмюн                            14:00 ч.
 8. Тасаввуф 27.12.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                                              14:00 ч.
 9. Коран-и Керим VI 28.12.2017 г.        Ахмед Хасанов                                                         14:00 ч.

 

 

 

Допълнителен приемен изпит

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ

     На 10.10. 2017 г. в сградата на ВИИ ще се проведе допълнителен приемен изпит за учебната 2017/2018 година. от 14:00 часа.  Изпита ще бъде само за редовна форма на обучение.

 

                                                                                                                   От Ректората

Допълнителен прием на 28.09.2017 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ 

СЪОБЩЕНИЕ

          ВИСШИЯ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА  УЧЕБНАТА

2017/2018 г. ЗА РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА

28.09.2017 г. ОТ 09:00 часа В СГРАДАТА НА ВИИ.

 

ОТ РЕКТОРАТА

Добълнителен прием 2017/2018 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ 2017-2018 г. –       Допълнителен прием за Редовно  – Задочно обучение

 

1.Основни ислямски религиозни познания –  /тест/.

2.Интервю.

Изпитите ще се проведат на 07 Септември 2017 г. от 11:00 часа в сградата на Висшия ислямски институт в гр.София.

 

                                                                                                                                       ОТ РЕКТОРАТА

График поправителна сесия 2016/2017 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на поправителна изпитна сесия на учебната 2016-2017 г.

в периода  от  03.07.2017   до   07.07.2017 г. включително

 

ПЪРВИ  КУРС

1.История на Исляма I                              03.07.2017 г.   Айдън Юмеров                        09:00 ч.

2.Религозно пеене                                     04.07.2017 г.   Ахмед Хасанов                         09:00 ч.

3.Коран-и Керим II                             05.07.2017 г.   Д-р Кадир Мухаммед                      09:00 ч.

4.Арабски език II                                           06.07.2017 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

5.Ислямско вероучение I                               07.07.2017 г.   Айдън Юмеров                   09:00 ч.

6.Турски език II                              07.07.2017 г.   Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов   11:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

1.История на тефсира                                 03.07.2017 г.   Д-р Ариф Абдулах                 09:00 ч.

2.Усул-ю фъкъх                                             03.07.2017 г.   Д-р Ариф Абдулах                 11:00 ч.

3.Османо-турски език II                                04.07.2017 г    Д-р Емине Байрактарова       09:00 ч. *

4.Риторика                                                      04.07.2017 г.   Ахмед Хасанов                         11:00 ч.

5.Ислямо-турска литература                     05.07.2017 г.   Д-р Емине Байрактарова       09:00 ч.

6.Коран-и Керим IV                                       05.07.2017 г.   Д-р Акиф ТОПУЗ                      11:00 ч.

7.История на хадиса                                      06.07.2017 г.   Селиме  Хасанова                  09:00 ч.

8.Арабски език II                                            06.07.2017 г.   Д-р Сефер Хасанов                  11:00 ч.

9.Обща психология                                        07.07.2017 г.   Проф.д-р Стойко Иванов       09:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

1.Хоспетиране                                             03.07.2017 г.       Гл.ас.Цветанка Динчева        09:00 ч.

2.Рамазански стаж                                      03.07.2017 г.       Комисия                                    11:00 ч.

3.Ислямско право II                                      04.07.2017 г.      Д-р Мустафа Хаджи               09:00 ч.

4.Педагогическа психология                      04.07.2017 г.     Проф.д-р Стойко Иванов      11:00 ч.

5.Тефсир II                                                   05.07.2017 г.       Д-р Сефер Хасанов                    09:00 ч.

6.Обща философия                           05.07.2017 г.       Д-р Кадир Мухаммед                        11:00 ч.

7.Хадис II                                                   06.07.2017 г.        Селиме  Хасанова                        09:00 ч.

8.Ислямска етика                                  06.07.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                    11:00 ч.

9.Английски език II                                       07.07.2017 г.       Емине Сечкина                      09:00 ч.

10.Османска дипл.и палеография              07.07.2017 г.        Доц.Стефан Андреев          11:00 ч.

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

1.Конституц. право и човеш. права               03.07.2017 г.    Д-р Наталия Киселова      09:00 ч.

2.Социология на религията                      03.07.2017 г.      Доц.д-р Мария Серафимова  11:00 ч.

3.Логика                                                           04.07.2017 г.                Д-р Кадир Мухаммед   09:00 ч.

4.Нова ист.на мюсюлманските страни         04.07.2017 г.      Айдън Юмеров                  11:00 ч.

5.Съврем.ислямски проблеми и фетви         05.07.2017 г.     Айдън Юмеров                 09:00 ч.

6.Методика на религиозното обучение        06.07.2017 г.     Бирали Мюмюн                09:00 ч.

Съобщение за прием – 2017/2018 г.

             ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,

2016 – 2017 г.

I.Поправителните изпити за летен семестър на учебната 2016-2017 от 03.07.2017  до  07.07.2017 г.

II.Академичните изпити за учебната 2016-2017 г. на 04.07.2017 год. – от 9:00 ч.

III.Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2016-2017г.  от  25.09.2017  до  07.10.2017 г. от 9:00 ч.

2017 – 2018 г.

IV.Кандидатстудентски изпити за учебната 2017-2018 г. на 06.07.2017 г. от 8:30 ч.

V.Начало на учебната 2017-2018 г. на 02.10.2017 г./Понеделник/ от 8:30 ч.

VI.Очните занятия на задочниците за зимен семестър на учебната 20172018 г. – от  11.09.2017  до  29 .09.2017 г. от 8:30 ч.

VII.Семестриалните изпити на Задочниците за зимен семестър на учебната 2017-2018 г. – от  22.12.2017  до  29.12.2017 г. от 8:30 ч.

 

ОТ РЕКТОРАТА :

Очни занятия летен семестър – 2016/2017 г. Задочно обучение

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ,

Очните занятия на студентите /Задочници/ от ПЪРВИ до ЧЕТВЪРТИ курс за летен семестър на учебната 2016-2017 г. ще започнат на 27 Март 2017 г. /Понеделник/ от 8:30 ч. и ще продължат до 14 Април 2017 г. /Петък/ включително.

Забележка : Присъствието Ви е задължително!

 

                                                                    ОТ РЕКТОРАТА

 

Поправителна изпитна сесия на зимен семестър на 2016/2017 г.

ВИСШ   ИСЛЯМСКИ   ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на поправителна зимна изпитна сесия на учебната  2016 – 2017 година. В периода от 06 Февруари до 15 Февруари 2017 г.


ПЪРВИ  КУРС

№  Учебна дисциплина                   Дата               Преподавател                           Час

 1. Турски език I                                       06.02 2017 г.   Д-р Емине и Ридван        14:00 ч.
 2. Турски език I /Задочници/              06.02.2017 г .   Р.Мехмедов                      14:00 ч.
 3. Сийер                                                  07.02.2017 г.     А.Юмеров                        14:00 ч.
 4. Акаид                                                  08.02.2017 г.     Д-р К.Мухаммед               14:00 ч.
 5. Коран-и Керим I                                 09.02.2017 г.    Д-р А.ТОПУЗ                 14:00ч.
 6. Арабски език I                                    10.02.2017 г.  Д-р С.Хасанов                    14:00 ч.
 7. Компютърна грамотност                   11.02.2017 г.    Ф.Садулла                       09:00 ч.
 8. Български език                                   11.02.2017 г.   М.Дончева                      11:00 ч.

 

ВТОРИ  КУРС

 1. Турски език III                                06.02.2017 г. Д-р Емине и Ридван              14:00 ч
 2. Турски език III /Задочници/       06.2017 г.       Р.Мехмедов                           14:00 ч.
 3. Усул-ю Тефсир                               07.02.2017 г. Д-р С.Хасанов                        14:00 ч.
 4. История на Исляма I                    08.02.2017 г.   А.Юмеров                             14:00 ч.
 5. Коран-и Керим III                          09.02.2017 г.  Д-р А.ТОПУЗ                          14:00 ч.
 6. Усул-ю Хадис                                 10.02.2017 г. С.Хасанова                              14:00 ч.
 7. Ислямско вероучение                   11.02.2017 г. А.Юмеров                                09:00 ч.
 8. История на религиите                   11.02.2017 г. С.Ибрахимова                       11:00 ч.
 9. Османо-турски език I                      13.02.2017 г. Д-р Е. Байрактарова             14:00 ч.
 10. Арабски език III                                14.02.2017 г. Д.р С.Хасанов                         14:00 ч.

 

ТРЕТИ  КУРС

 1. Възрастова психология 06.02.2017 г. Проф.д-р С.Иванов               14:00 ч.
 2. Тефсир I 07.02.2017 г. Д-р С.Хасанов                                    14:00 ч.
 3. Ислямско право I  08.02.2017 г.  Д-р М.Хаджи                         14:00 ч.
 4. Коран-и Керим V 09.02.2017 г. А.Хасанов                              14:00 ч.
 5. Хадис I 10.02.2017 г. С.Хасанова                            14:00 ч.

6 Английски език I                                       11.02.2017 г.  Е.Сечкина                              09:00 ч.

 1. Педагогика                                               11.02.2017 г. Проф.д-р Л.Попов                 11:00 ч.
 2. История на Мезхебите                           13.02.2017 г. Д-р К.Мухаммед                   14:00 ч.

 

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

 1. Ислямска философия                              06.02.2017 г. Д-р К.Мухаммед                   14:00 ч.
 2. Психология на религията                       07.02.2017 г. Б.Мюмюн                              14:00 ч.
 3. Призив и приложение                            08.02.2017 г. Д-р Улви АТА                        14:00 ч.
 4. Коран-и Керим VI                                     09.02.2017 г. А.Хасанов                            14:00 ч.
 5. История на бълг.Мюсюлмани               10.02.2017 г. Д-р Е. Байрактарова          14:00 ч.
 6. Османска епиграфика                             11.02.2017 г.  Доц. Ст.Андреев             09:00 ч.
 7. Хадис III                                                      11.02.2017 г. Д-р А.Абдулах                   11:00 ч.
 8. Тасаввуф                                                    13.02.2017 г.  Д-р К.Мухаммед              14:00 ч.
 9. Тефсир III                                                    14.02.2017 г. Д-р А.Абдулах                   14:00 ч.
 10. Келям                                                          15.02.2017 г.  Д-р К.Мухаммед               14:00 ч.

ГРАФИК СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ – 2016/2017 ГОДИНА

ВИСШ   ИСЛЯМСКИ   ИНСТИТУТ – СОФИЯ

График за провеждане на редовна-зимна изпитна сесия на учебната  2016 – 2017 година

В периода от 14 Януари  до  25 Януари 2017 год.


ПЪРВИ  КУРС

№  Учебна дисциплина       Дата                Преподавател                                               Час

 1. Български език          14.01.2017 г.    M.Дончева  /Редовни  и задочници/              9:00 ч.
 2. Коран-и Керим I          16.01.2017 г.  Б.Джошкун /Редовни  и задочници/               9:00 ч.
 3. Арабски език I           17.01.2017 г.   Д-р С.Хасанов /Редовни и задочници/             9:00 ч.
 4. Турски език I           18.01.2017 г.      Д-р Е.Байрактарова /Редовни – А/                    9:00 ч.
 5. Турски език I           18.01.2017 г.      Р.Мехмедов /Редовни – Б и задочници/         9:00 ч.
 6. Сийер           19.01.2017 г.      А.Юмеров /Редовни и задочници/                              9:00 ч.
 7. Акаид           20.01.2017 г.      Д-р К.Мухаммед  /Редовни и задочници/                  9:00 ч.
 8. Компют.грамотност   21.01.2017 г.   Ф.Садулла /Редовни и задочници/                9:00 ч.

 

ВТОРИ  КУРС

 1. Османо-турски език I       14.01.2017 г.       Д-р Емине Байрактарова                  13:30 ч.
 2. Турски език III       16.01.2017 г.       Д-р Е.Байрактарова /Редовни – А/                13:30 ч.
 3. Турски език III       16.01.2017    г.       Р.Мехмедов /Редовни – Б и задоч./            13:30 ч.
 4. Усул-ю Тефсир          17.01.2017 г.       Д-р Сефер Хасанов                                     13:30 ч.
 5. Арабски език III           18.01.2017 г.       Д-р С.Хасанов                                              13:30 ч.
 6. История на религиите 19.01.2017 г.Севджан Ибрахимова                                     13:30 ч.
 7. История на Исляма I   20.01.2017 г.    Айдън Юмеров                                          13:30ч.
 8. Ислямско вероучение II    21.01.2017 г.   Айдън Юмеров                                      13:30 ч.
 9. Усул-ю Хадис                    23.01.2017 г.       Селиме Хасанова                                  13:30 ч.
 10. Коран и Керим III     24.01.2017 г.       Д-р А.ТОПУЗ / Редовни и задочници/      13:30 ч.

 

ТРЕТИ  КУРС

 1. Английски език I   14.01.2017 г.        Емине Сечкина                                             13:30 ч.
 2. Тефсир I                16.01.2017 г.        Д-р Сефер Хасанов                                        13:30 ч.
 3. Педагогика   17.01.2017 г.       Проф.д-р Любомир Попов                                      13:30 ч.
 4. Призив и приложение 18.01.2017  г.       Д-р Улви АТА                                          13:30 ч.
 5. Ислямско право I   19.01.2017 г.        Д-р Мустафа Хаджи                                      13:30 ч.
 6. Коран и Керим V  20.01.2017 г.        А.Хасанов  /Редовни и задочници /            13:30 ч.
 7. История на Мезхебите  21.01.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                           13:30 ч.
 8. Възрастова психология   23.01.2017 г.        Проф.д-р Стойко Иванов                   13:30 ч.
 9. Хадис I  24.01.2017 г.        Селиме Хасанова                                                              13:30 ч.

 

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

 1. Хадис III 14.01.2017 г.        Д-р Ариф Абдулах                                                        9:00 ч.
 2. Османска епиграфика 16.01.2017 г.        Доц.Стефан Андреев                          9:00 ч.
 3. Психология на религията             17.01.2017 г.       Бирали Мюмюн                  9:00 ч.
 4. Келям 18.01.2017 г.       Д-р Кадир Мухаммед                                                       9:00 ч.
 5. Тасаввуф 19.01.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                                                 9:00 ч.
 6. Коран-и Керим VI 20.01.2017 г.        Ахмед Хасанов                                              9:00 ч.
 7. Тефсир III                    21.01.2017 г.       Д-р Ариф Абдулах                                    9:00 ч.
 8. Ислямска философия 23.01.2017 г.        Д-р Кадир Мухаммед                            9:00 ч.
 9. История на бълг.Мюсюлмани 24.01.2017 г.       Д-р Емине Байрактарова      9:00 ч.