Архив на категория: Учебна програма

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА 2017 – 2018 /ЗИМЕН СЕМЕСТЪР/

ДЕН ЧАС БЛОК I. КУРС II. КУРС III. КУРС IV. КУРС
ПОНЕДЕЛНИК 08:30
09:50
1 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
Aрабски език III
/Сефер/
Хадис I
/С. Хасанова/
Османска епиграфика
/Ст. Андреев/
10:05
11:25
2 Акаид
/К. Мухаммед/
История на Исляма II
/А.Юмеров /
Tефсир I
/Сефер/

 

История на бълг. Мюсюлмани
/Е.Байрактарова/
11:40
13:00
3 Арабски език I
/Сефер/
Усул-ю Хадис
/С.Хасанова/
История на Мезхебите
/К. Мухаммед/
Х
14:00
15:20
4 Х Усул-ю Хадис ½
/Селиме/
Х Х
ВТОРНИК 08:30
09:50
1 Компютърна грамотност
/Ф. Садулла/
Арабски език III
/Сефер/
Възрастова психология
/Ст. Иванов/
Тасаввуф
/К.Мухаммед/
10:05
11:25
2 Комп.грамотност ½
Сийер ½
/
А.Юмеров/
Осм. eзик I ½
/Е.Байрактарова
Тур. ез. III ½
/Емине и Ридван/
Ислямско право I
/М.Хаджи/
Тасаввуф ½
/К.Мухаммед/
Псих. религията ½
/Б. Бирали/
11:40
13:00
3 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
Усул-ю Тефсир
/Сефер/
История на Мезхебите ½
/К. Мухаммед/
Психология на религията
/Б.Бирали/
14:00
15:20
4 Турски език *
/С. Хасанова и Ридван/
Курс
Усул-ю Тефсир ½
/Сефер/
Х Ист. на бълг. Мюсюлм.1/2
/
Емине/ 
СРЯДА 08:30
09:50
1 Турски език I
/Емине и Ридван/
Арабски език III
/Сефер/
10:05
11:25
2 Арабски език I
/Сефер/
Коран-и Керим III
/Мустафа/
Коран-и Керим
/А.Хасанов/  
Ислямска философия
/
К. Мухаммед/
11:40
13:00
3 Турски език *
/С. Хасанова и Ридван/
Курс
Ислямско Вероучение II
/А.Юмеров/
Ислямско право I
/М.Хаджи/
Коран-и Керим
/А.Хасанов/
14:00
15:20
4 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
Oсмано-турски език I
/Е.Байрактарова/
Тефсир I
/С. Хасанов/
Ислямска ф-я ½
/
К. Мухаммед/
08:30
09:50
1 Коран- и Керим I
/К.Мухаммед/
История на Исляма II
/А.Юмеров /
Призив и приложение
/А.Юмеров/
Х
ЧЕТВЪРТЪК 10:05
11:25
2 Арабски език I
/Сефер/
Коран-и Керим III
/Мустафа/
Хадис I
/С. Хасанова/
Келям
/К. Мухаммед/
11:40
13:00
3

 

Tурски език I
/Емине и Ридван/
Ислямско Вероучение II
/А.Юмеров/
Английски език I
/Е. Сечкина/
Келям ½
/
К. Мухаммед/
Тефсир
III ½
/
А.Абдулах/
14:00
15:20
4 Сийер
/А.Юмеров/
Турски език III
/Емине и Ридван/
Английски език I
/Е. Сечкина/
Тефсир III ½
/А.Абдулах/
Хадис III ½
/А.Абдулах/
08:30
09:50
1 Български език
/М.Дончева/
История на религиите
/С. Ибрахимова/
Х

 

Хадис III ½
/
А.Абдулах/
ПЕТЪК 10:05
11:25
2 Български език
/М.Дончева/
История на религиите
/С. Ибрахимова/
Педагогика
/Л. Попов/
Х