Архив на категория: Изпити

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2016-2017 г. в периода от 15.05.2017 до 24.05.2017 г. включително.

  ПЪРВИ КУРС      
1 Религозно пеене 15.05.2017 г. Ахмед Хасанов 9:00 ч.
2 Турски език II 16.05.2017 г. Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов 9:00 ч.
3 Ислямско вероучение II 17.05.2017 г. Айдън Юмеров 9:00 ч.
4 История на Исляма I 18.05.2017 г. Айдън Юмеров 9:00 ч.
5 Арабски език II 19.05.2017 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
6 Коран-и Керим II 20.05.2017 г. Д-р Кадир Мухаммед 9:00 ч.
         
  ВТОРИ КУРС      
1 Усул-ю фъкъх 15.05.2017 г. Д-р Ариф Абдулах 11:00 ч.
2 Османо-турски език II 16.05.2017г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
3 Ислямо-турска литература 17.05.2017 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
4 Арабски език IV 18.05.2017 г. Д-р Сефер Хасанов 11:00 ч.
5 Риторика 19.05.2017 г. Ахмед Хасанов 11:00 ч.
6 История на тефсира 20.05.2017г. Д-р Ариф Абдулах 11:00 ч.
7 Обща психология 22.05.2017 г. Проф.д-р Стойко Иванов 14:00 ч.
8 История на хадиса 23.05.2017 г. Селиме Хасанова 11:00 ч.
9 Коран-и Керим IV 24.05.2017 г. Д-р АкифТОПУЗ 11:00 ч.
         
  ТРЕТИ КУРС      
1 Хоспетиране 15.05.2017 г. Гл.ас.Цветанка Динчева 9:00 ч.
2 Обща философия 16.05.2017 г. Д-р Кадир Мухаммед 9:00 ч.
3 Английски език II 17.05.2017 г. Емине Сечкина 9:00 ч.
4 Тефсир II 18.05.2017 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
5 Османска дипл.и палеография 19.05.2017 г. Доц.Стефан Андреев 9:00 ч.
6 Ислямско право II 20.05.2017 г. Д-р Мустафа Хаджи 9:00 ч.
7 Ислямска етика 22.05.2017 г. Д-р Кадир Мухаммед 9:00 ч.
8 Хадис II 23.05.2017 г. Селиме Хасанова 9:00 ч.
9 Педагогическа психология 24.05.2017 г. Проф.д-р Стойко Иванов 9:00 ч.

Поправителна изпитна сесия 2015/2016

График за провеждане на поправителна изпитна сесия на учебната 2015/2016 г. в периода  от  26.09.2016   до   02.10.2016 г.включително

ПЪРВИ КУРС
1 История на Исляма I 26.09.2016 г. Айдън Юмеров 09:00 ч.
2 Турски език II 27.09.2016 г. Д-р Е.Байрактарова
и Р.Мехмедов
09:00 ч.
3 Арабски език II 28.09.2016 г. 09:00 ч.
4 Ислямско вероучение 29.09.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 09:00 ч.
5 Коран-и Керим II 29.09.2016 г. Ахмед и Билял 11:00 ч.
6 Религозно пеене 30.09.2016 г. Билял Джошкун 09:00 ч.
ВТОРИ КУРС
1 История на тефсира 26.09.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 09:00 ч.
2 Усул-ю фъкъх 26.09.2016 г. Д-р Ариф Абдулла 13:00 ч.
3 Османо-турски език II 27.09.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 09:00 ч.
4 Обща психология 27.09.2016 г. Проф.д-р Стойко Иванов 13:00 ч.
5 Арабски език IV 28.09.2016 г. 09:00 ч
6 Ислямо-турска литература 28.09.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 13:00 ч.
7 Коран-и Керим IV 29.09.2016 г. Ахмед Хасанов 09:00 ч.
8 История на хадиса 29.09.2016 г. Селиме Хасанова 13:00 ч.
9 Риторика 30.09.2016 г. Ахмед Хасанов 09:00 ч.
ТРЕТИ КУРС
1 Хоспетиране 26.09.2016 г. Гл.ас.Цветанка Динчева 09:00 ч.
2 Ислямско право II 26.09.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 13:00 ч.
3 Педагогическа психология 27.09.2016 г. Проф.д-р Стойко Иванов 09:00 ч.
4 Тефсир II 27.09.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 13:00 ч.
5 Обща философия 28.09.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 09:00 ч.
6 Призив и приложение 28.09.2016 г. Д-р Улви Ата 13:00 ч.
7 Хадис II 29.09.2016 г. Селиме Хасанова 09:00 ч.
8 Ислямска етика 29.09.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 13:00 ч.
9 Английски език II 30.09.2016 г. Салих Цинев 09:00 ч.
10 Османска дипл.и палеография 30.09.2016 г. Доц.Стефан Андреев 11:00 ч.
ЧЕТВЪРТИ КУРС
1 Конституц. право и чевешките права 26.09.2016 г. Д-р Наталия Киселова 09:00 ч.
2 Социология на религията 26.09.2016 г. Доц.д-р Мария Серафимова 11:00 ч.
3 Нова ист.на мюсюлманските страни 27.09.2016 г. Айдън Юмеров 09:00 ч.
4 Логика 27.09.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.
5 Съврем.ислямски проблеми и фетви 28.09.2016 г. Айдън Юмеров 09:00 ч.
6 Методика на религиозното обучение 29.09.2016 г. Бирали Мюмюн 09:00 ч.

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2015-2016 г. в периода от 29.05.2016 г. до 05.06.2016 г.включително

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2015-2016 г.
в периода от 29.05.2016 г. до 05.06.2016 г.включително
ПЪРВИ КУРС
1 Религозно пеене 29.05.2016 г. Билял Джошкун 9:00 ч.
2 Турски език II 30.05.2016 г. Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов 9:00 ч.
3 Ислямско вероучение II 01.06.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 9:00 ч.
4 История на Исляма I 02.06.2016 г. Айдън Юмеров 9:00 ч.
5 Арабски език II 03.06.2016 г. Айхан Селиман 9:00 ч.
6 Коран-и Керим II 04.06.2016 г. Ахмед и Билял 9:00 ч.
ВТОРИ КУРС
1 Ислямо-турска литература 29.05.2016 г. Доц.д-р Али Йозтюрк 11:00 ч.
2 Османо-турски език II 29.05.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 14:00 ч.
3 Обща психология 30.05.2016 г. Проф.д-р Стойко Иванов 11:00 ч.
4 Арабски език IV 31.05.2016 г. Айхан Селиман 11:00 ч.
5 Риторика 01.06.2016 г. Ахмед Хасанов 11:00 ч.
6 История на тефсира 02.06.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 11:00 ч.
7 История на хадиса 03.06.2016 г. Селиме Хасанова 11:00 ч.
8 Коран-и Керим IV 02.06.2016 г. Д-р АкифТОПУЗ 14:00 ч.
9 Усул-ю фъкъх 04.06.2016 г. Д-р Ариф Абдулла 11:00 ч.
ТРЕТИ КУРС
1 Педагогическа психология 30.05.2016 г. Проф.д-р Стойко Иванов 9:00 ч.
2 Хоспетиране 30.05.2016 г. Гл.ас.Цветанка Динчева 14:00 ч.
3 Английски език II 01.06.2016 г. Салих Цинев 9:00 ч.
4 Призив и приложение 01.06.2016 г. Д-р Улви АТА 14:00 ч.
5 Тефсир II 02.06.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
6 Османска дипл.и палеография 02.06.2016 г. Доц.Стефан Андреев 14:00 ч.
7 Ислямско право II 03.06.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 9:00 ч.
8 Ислямска етика 03.06.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 14:00 ч.
9 Хадис II 04.06.2016 г. Селиме Хасанова 9:00 ч.
10 Обща философия 04.06.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 14:00 ч.
ЧЕТВЪРТИ КУРС
1 Социология на религията 29.05.2016 г. Доц.д-р Мария Серафимова 11:00 ч.
2 Констит.право и човешките права 30.05.2016 г. Д-р Наталия Киселова 11:00 ч.
3 Нова история на Мюсюлм.страни 31.05.2016 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.
4 Методика на религиозното обучение 01.06.2016 г. Бирали Мюмюн 11:00 ч.
5 Съвременни исл.проблеми и фетви 02.06.2016 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.
6 Логика 03.06.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.

График за провеждане на поправителна зимна изпитна сесия на учебната 2015 – 2016 година.

ПЪРВИ КУРС

№ Учебна дисциплина                   Дата                Преподавател                       Час

 1. Турски език I 15.02 2016 г. Д-р Емине и Ридван 14:00 ч.
 2. Сийер 16.02.2016 г. С.Хасанова             14:00 ч.
 3. Акаид 17.02.2016 г. Д-р К.Мухаммед 14:00 ч.
 4. Български език 22.02.2016 г. Гл.ас.П.Цанкова 14:00 ч.
 5. Арабски език I 23.02.2016 г. А.Селиман 14:00 ч.
 6. Коран-и Керим I 24.02.2016 г. Ахмед и Билял 14:00 ч.
 7. Компютърна грамотност 27.02.2016 г. Ф.Садулла             09:00 ч.

ВТОРИ КУРС

 1. Усул-ю Тефсир 15.02.2016 г. Д-р С.Хасанов                         14:00 ч.
 2. История на Исляма I 16.02.2016 г. Д-р Е. Байрактарова 14:00 ч.
 3. Турски език III 17.02.2016 г. Д-р Е. Байрактарова 14:00 ч.
 4. Османо-турски език I 18.02.2016 г. Д-р Е. Байрактарова 14:00 ч.
 5. История на религиите 22.02.2016 г. С.Ибрахимова             14:00 ч.
 6. Ислямско вероучение 23.02.2016 г. Д-р М.Хаджи                          14:00 ч.
 7. Арабски език III 24.02.2016 г. А.Селиман             14:00 ч.
 8. Коран-и Керим III 25.02.2016 г. Ахмед и Билял                      14:00 ч.
 9. Усул-ю Хадис 26.02.2016 г. Д-р А.Абдулла             14:00 ч.

ТРЕТИ КУРС

 1. Възрастова психология 15.02.2016 г. Проф.д-р С.Иванов             14:00 ч.
 2. Тефсир I 16.02.2016 г. Д-р С.Хасанов                         14:00 ч.
 3. Ислямско право I 17.02.2016 г. Д-р М.Хаджи                         14:00 ч.
 4. Коран-и Керим V 18.02.2016 г. Ахмед и Билял                      14:00 ч.
 5. Рамазански стаж                             18.02.2016 г. Д-р Кадир,Айдън и Ахмед 15:00 ч.
 6. Хадис I 22.02.2016 г. Д-р С.Хасанов а                      14:00 ч.
 7. Английски език I 23.02.2016 г. С.Цинев             14:00 ч.
 8. История на Мезхебите 24.02.2016 г. Д-р К.Мухаммед             14:00 ч.
 9. Педагогика 25.02.2016 г. Проф.д-р Л.Попов                 14:00 ч.

ЧЕТВЪРТИ КУРС

 1. Ислямска философия 15.02.2016 г. Д-р К.Мухаммед             14:00 ч.
 2. Психология на религията 16.02.2016 г. Б.Мюмюн                              14:00 ч.
 3. Призив и приложение 17.02.2016 г. Д-р Улви АТА 14:00 ч.
 4. Тефсир III 18.02.2016 г. Д-р С.Хасанов                          14:00 ч.
 5. История на бълг.Мюсюлмани 19.02.2016 г. Д-р Е. Байрактарова 14:00 ч.
 6. Келям 20.02.2016 г. Д-р К.Мухаммед                 14:00 ч.
 7. Хадис III 22.02.2016 г. Д-р А.Абдулла             14:00 ч.
 8. Тасаввуф 23.02.2016 г. Д-р С.Хасанов                                    14:00 ч.
 9. Османска епиграфика 24.02.2016 г. Доц. Ст.Андреев                  14:00 ч.

Изпитите ще се проведат от 15 Февруари до 27 Февруари 2016 г. включително

Академични изпити – 2016 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Академичните изпити – Защита на дипломни работи ще се проведат на :

          1.По теологически  дисциплини на  24.02.2016 г.- от 09:00 ч.

2.По педагогически и социални дисциплини на  25.02.2016 г.- от 09:00 ч.

                                                                    ОТ РЕКТОРАТА

 

 

График за провеждане на редовна-зимна изпитна сесия на учебната 2015-2016 година

  ПЪРВИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Български език 27.01.2016 г. Гл. ас. Пр. Цанкова /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
2. Компют. грамотност 28.01.2016 г. Ф. Садулла /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
3. Турски език I 29.01.2016 г. Д-р Е. Байрактарова /Редовни – А/ 9:00 ч.
4. Турски език I 29.01.2016 г. Р. Мехмедов /Редовни – Б/ и задочници/ 9:00 ч.
5. Коран-и Керим I 1.02.2016 г. А. Хасанов /Редовни – А и задочници/ 9:00 ч.
6. Коран-и Керим I 1.02.2016 г. Билял Джошкун /Редовни – Б / 9:00 ч.
7. Сийер 4.02.2016 г. С. Хасанова /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
8. Акаид 6.02.2016 г. Д-р К. Мухаммед /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
9. Арабски език I 8.02.2016 г. А. Селиман /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
  ВТОРИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Арабски език III 27.01.2016 г. Айхан Селиман 11:00 ч.
2. Турски език III 28.01.2016 г. Д-р Е. Байрактарова /Редовни и задочници/ 11:00 ч.
4. Усул-ю Тефсир 29.01.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 10:30 ч.
5. История на религиите 1.02.2016 г. Севджан Ибрахимова 11:00 ч.
6. Османо-турски език I 2.02.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
7. История на Исляма I 3.02.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
8. Ислямско вероучение II 4.02.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 11:00 ч.
9. Усул-ю Хадис 5.02.2016 г. Д-р Ариф Абдулла 10:30 ч.
10. Коран и Керим III 8.02.2016 г. А. Хасанов / Редовни – А и задочници/ 11:00 ч.
11. Коран-и Керим III 8.02.2016 г. Билял Джошкун / Редовни – Б/ 11:00 ч.
  ТРЕТИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Тефсир I 27.01.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 11:00 ч.
2. Педагогика 29.01.2016 г. Проф. д-р Любомир Попов 09:00 ч.
3. Английски език I 28.01.2016 г. Салих Цинев 11:00 ч.
4. Възрастова психология 30.01.2016 г. Проф. д-р Стойко Иванов 11:00 ч.
5. Ислямско право I 1.02.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 11:00 ч.
6. История на Мезхебите 3.02.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.
7. Коран и Керим V 6.02.2016 г. А. Хасанов /Редовни/ 11:00 ч.
8. Коран-и Керим V 6.02.2016 г. Б. Джошкун / Задочници/ 11:00 ч.
9. Хадис I 8.02.2016 г. Селиме Хасанова 11:00 ч.
  ЧЕТВЪРТИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Призив и приложение 27.01.2016 г. Д-р Улви АТА 14:00 ч.
2. Хадис III 28.01.2016 г. Д-р Ариф Абдулла 9:00 ч.
3. Психология на религията 29.01.2016 г. Бирали Мюмюн 9:00 ч.
4. История на бълг. Мюсюлмани 30.01.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 9:00 ч.
5. Османска епиграфика 1.02.2016 г. Доц. Стефан Андреев 9:00 ч.
6. Тасаввуф 2.02.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
7. Келям 3.02.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 9:00 ч.
8. Тефсир III 5.02.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
9. Ислямска философия 6.02.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.

График за провеждане на семестриални изпити

Семестриалните изпити – редовна и поправителна сесия за зимен семестър на учебната 2015/2016 г. ще започнат :
От 27.01.2016 до 09.02.2016 г.
Поправителна изпитна сесия :
От 15.02.2016 до 27.02.2016 г.
Начало на летен семестър :
15.02.2016 г.

Поправителна изпитна сесия – 2015/2016 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ
График за провеждане на поправителна изпитна сесия на учебната 2014-2015 г.
в периода от 01.09.2015 г. до 06.09.2015 г.включително
ПЪРВИ КУРС
1 История на Исляма I 01.09.2015 г. Айдън Юмеров 9:00 ч.
2 Арабски език II 02.09.2015 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
3 Турски език II 03.09.2015 г. Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов 9:00 ч.
4 Ислямско вероучение 04.09.2015 г. Айдън Юмеров 9:00 ч.
5 Коран-и Керим II 05.09.2015 г. Ахмед и Билял 9:00 ч.
6 Религозно пеене 06.09.2015 г. Билял Джошкун 9:00 ч.
ВТОРИ КУРС
1 История на тефсира 01.09.2015 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
2 Усул-ю фъкъх 01.09.2015 г. Д-р Ариф Абдулла 13:00 ч.
3 Коран-и Керим IV 02.09.2015 г. Ахмед Хасанов 9:00 ч.
4 Обща психология 02.09.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов 13:00 ч.
5 Арабски език IV 03.09.2015 г. Доц.д-р Дурсун А.Тюркмен 9:00 ч.
6 Ислямо-турска литература 03.09.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 13:00 ч.
7 Османо-турски език II 04.09.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 9:00 ч.
8 История на хадиса 04.09.2015 г. Селиме Хасанова 13:00 ч.
9 Приложна професионална подготовка 05.09.2015 г. Билял Джошкун 9:00 ч.
10 Риторика 05.09.2015 г. Ахмед Хасанов 13:00 ч.
ТРЕТИ КУРС
1 Османска дипл.и палеография 01.09.2015 г. Доц.Стефан Андреев 9:00 ч.
2 Ислямско право II 01.09.2015 г. Д-р Мустафа Хаджи 13:00 ч.
3 Педагогическа психология 02.09.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов 9:00 ч.
4 Тефсир II 02.09.2015 г. Д-р Сефер Хасанов 13:00 ч.
5 Обща философия 03.09.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 9:00 ч.
6 Английски език II 03.09.2015 г. Салих Цинев 13:00 ч.
7 Хадис II 04.09.2015 г. Селиме Хасанова 9:00 ч.
8 Ислямска етика 04.09.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 13:00 ч.
9 Хоспетиране 05.09.2015 г. Гл.ас.Цветанка Динчева 9:00 ч.

Поправителни изпити на Четвърти курс

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ
График за провеждане на поправителна-лятна изпитна сесия на учебната 2014/2015 г.
в периода от 08.06.2015 г. до 17.06.2015 г. включително
   
ЧЕТВЪРТИ КУРС  
1 Конституц. право и човешките права 08.06.2015 г. Д-р Наталия Киселова 09:00 ч.
2 Социология на религията 09.06.2015 г. Доц. д-р Мария Серафимова 11:00 ч.
3 Нова ист.на мюсюлманските страни 10.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
4 Логика 11.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.
5 Съврем.ислямски проблеми и фетви 12.06.2015 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.
6 Методика на религиозното обучение 15.06.2015 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.

График за редовна изпитна сесия 2014/2015 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2014-2015 г.
в периода от 08.06.2015 г. до 17.06.2015 г.включително

 
ПЪРВИ КУРС
1.История на Исляма I                      08.06.2015 г. Айдън Юмеров                                 9:00 ч.
2.Турски език II                                  09.06.2015 г. Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов  9:00 ч.
3.Арабски език II                                11.06.2015 г. Д-р Сефер Хасанов                            9:00 ч.
4.Религозно пеене                             12.06.2015 г. Билял Джошкун                                  9:00 ч.
5.Ислямско вероучение                    14.06.2015 г. Айдън Юмеров                                  9:00 ч.
6.Коран-и Керим II                            16.06.2015 г. Ахмед и Билял                                    9:00 ч.
ВТОРИ КУРС
1.История на хадиса                          08.06.2015 г. Селиме Хасанова                            11:00 ч.
2.Ислямо-турска литература            09.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова               11:00 ч.
3.История на тефсира                       10.06.2015 г. Д-р Сефер Хасанов                          11:00 ч.
4.Приложна професионална подготовка 11.06.2015 г. Билял Джошкун                      11:00 ч.
5.Арабски език IV                                        12.06.2015 г. Доц.д-р Дурсун А.Тюрнмен   11:00 ч.
6.Риторика                                                   13.06.2015 г. Ахмед Хасанов                        11:00 ч.
7.Коран-и Керим IV                                     14.06.2015 г. Ахмед Хасанов                        11:00 ч.
8.Обща психология                                     15.06.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов       11:00 ч.
9.Усул-ю фъкъх                                            16.06.2015 г. Д-р Ариф Абдулла                  11:00 ч.
10.Османо-турски език II                             17.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова     11:00 ч.

  ТРЕТИ КУРС
1.Хадис II                                                        08.06.2015 г. Селиме Хасанова                   9:00 ч.
2.Ислямска етика                                         09.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед             9:00 ч.
3.Тефсир II                                                    10.06.2015 г. Д-р Сефер Хасанов                 9:00 ч.
4.Обща философия                                      11.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед             9:00 ч.
5.Английски език II                                      12.06.2015 г. Салих Цинев                            9:00 ч.
6.Педагогическа психология                      13.06.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов       9:00 ч.
7.Османска дипл.и палеография               14.06.2015 г. Доц.Стефан Андреев             9:00 ч.
8.Хоспетиране                                              15.06.2015 г. Гл.ас.Цветанка Динчева       9:00 ч.
9.Ислямско право II                                     16.06.2015 г. Д-р Мустафа Хаджи                9:00 ч.