Архив на категория: Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

       Висшият Ислямски Институт, обявява допълнителен прием на студенти за задочно обучение за учебната 2015/2016 г. – летен семестър. Приемните изпити ще се проведат на 16.02.2016 г. ( вторник ) от 14:00 часа.

Академични изпити – 2016 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Академичните изпити – Защита на дипломни работи ще се проведат на :

          1.По теологически  дисциплини на  24.02.2016 г.- от 09:00 ч.

2.По педагогически и социални дисциплини на  25.02.2016 г.- от 09:00 ч.

                                                                    ОТ РЕКТОРАТА

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

       УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Академичните изпити – Защита на дипломни работи ще се проведат на :
1.По теологически дисциплини на 28.07.2015 г.- От 09:00 ч.
2.По педагогически и социални дисциплини на 29.07.2015 г.- От 09:00 ч.

                                                                                                                                 ОТ РЕКТОРАТА