Месечни архиви: януари 2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

       УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Академичните изпити – Защита на дипломни работи ще се проведат на :
1.По теологически дисциплини на 28.07.2015 г.- От 09:00 ч.
2.По педагогически и социални дисциплини на 29.07.2015 г.- От 09:00 ч.

                                                                                                                                 ОТ РЕКТОРАТА