Месечни архиви: май 2015

Поправителни изпити на Четвърти курс

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ
График за провеждане на поправителна-лятна изпитна сесия на учебната 2014/2015 г.
в периода от 08.06.2015 г. до 17.06.2015 г. включително
   
ЧЕТВЪРТИ КУРС  
1 Конституц. право и човешките права 08.06.2015 г. Д-р Наталия Киселова 09:00 ч.
2 Социология на религията 09.06.2015 г. Доц. д-р Мария Серафимова 11:00 ч.
3 Нова ист.на мюсюлманските страни 10.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
4 Логика 11.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.
5 Съврем.ислямски проблеми и фетви 12.06.2015 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.
6 Методика на религиозното обучение 15.06.2015 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.

График за редовна изпитна сесия 2014/2015 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2014-2015 г.
в периода от 08.06.2015 г. до 17.06.2015 г.включително

 
ПЪРВИ КУРС
1.История на Исляма I                      08.06.2015 г. Айдън Юмеров                                 9:00 ч.
2.Турски език II                                  09.06.2015 г. Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов  9:00 ч.
3.Арабски език II                                11.06.2015 г. Д-р Сефер Хасанов                            9:00 ч.
4.Религозно пеене                             12.06.2015 г. Билял Джошкун                                  9:00 ч.
5.Ислямско вероучение                    14.06.2015 г. Айдън Юмеров                                  9:00 ч.
6.Коран-и Керим II                            16.06.2015 г. Ахмед и Билял                                    9:00 ч.
ВТОРИ КУРС
1.История на хадиса                          08.06.2015 г. Селиме Хасанова                            11:00 ч.
2.Ислямо-турска литература            09.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова               11:00 ч.
3.История на тефсира                       10.06.2015 г. Д-р Сефер Хасанов                          11:00 ч.
4.Приложна професионална подготовка 11.06.2015 г. Билял Джошкун                      11:00 ч.
5.Арабски език IV                                        12.06.2015 г. Доц.д-р Дурсун А.Тюрнмен   11:00 ч.
6.Риторика                                                   13.06.2015 г. Ахмед Хасанов                        11:00 ч.
7.Коран-и Керим IV                                     14.06.2015 г. Ахмед Хасанов                        11:00 ч.
8.Обща психология                                     15.06.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов       11:00 ч.
9.Усул-ю фъкъх                                            16.06.2015 г. Д-р Ариф Абдулла                  11:00 ч.
10.Османо-турски език II                             17.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова     11:00 ч.

  ТРЕТИ КУРС
1.Хадис II                                                        08.06.2015 г. Селиме Хасанова                   9:00 ч.
2.Ислямска етика                                         09.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед             9:00 ч.
3.Тефсир II                                                    10.06.2015 г. Д-р Сефер Хасанов                 9:00 ч.
4.Обща философия                                      11.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед             9:00 ч.
5.Английски език II                                      12.06.2015 г. Салих Цинев                            9:00 ч.
6.Педагогическа психология                      13.06.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов       9:00 ч.
7.Османска дипл.и палеография               14.06.2015 г. Доц.Стефан Андреев             9:00 ч.
8.Хоспетиране                                              15.06.2015 г. Гл.ас.Цветанка Динчева       9:00 ч.
9.Ислямско право II                                     16.06.2015 г. Д-р Мустафа Хаджи                9:00 ч.