Дневни архиви: 30 юли 2015

Поправителна изпитна сесия – 2015/2016 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ
График за провеждане на поправителна изпитна сесия на учебната 2014-2015 г.
в периода от 01.09.2015 г. до 06.09.2015 г.включително
ПЪРВИ КУРС
1 История на Исляма I 01.09.2015 г. Айдън Юмеров 9:00 ч.
2 Арабски език II 02.09.2015 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
3 Турски език II 03.09.2015 г. Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов 9:00 ч.
4 Ислямско вероучение 04.09.2015 г. Айдън Юмеров 9:00 ч.
5 Коран-и Керим II 05.09.2015 г. Ахмед и Билял 9:00 ч.
6 Религозно пеене 06.09.2015 г. Билял Джошкун 9:00 ч.
ВТОРИ КУРС
1 История на тефсира 01.09.2015 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
2 Усул-ю фъкъх 01.09.2015 г. Д-р Ариф Абдулла 13:00 ч.
3 Коран-и Керим IV 02.09.2015 г. Ахмед Хасанов 9:00 ч.
4 Обща психология 02.09.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов 13:00 ч.
5 Арабски език IV 03.09.2015 г. Доц.д-р Дурсун А.Тюркмен 9:00 ч.
6 Ислямо-турска литература 03.09.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 13:00 ч.
7 Османо-турски език II 04.09.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 9:00 ч.
8 История на хадиса 04.09.2015 г. Селиме Хасанова 13:00 ч.
9 Приложна професионална подготовка 05.09.2015 г. Билял Джошкун 9:00 ч.
10 Риторика 05.09.2015 г. Ахмед Хасанов 13:00 ч.
ТРЕТИ КУРС
1 Османска дипл.и палеография 01.09.2015 г. Доц.Стефан Андреев 9:00 ч.
2 Ислямско право II 01.09.2015 г. Д-р Мустафа Хаджи 13:00 ч.
3 Педагогическа психология 02.09.2015 г. Проф.д-р Стойко Иванов 9:00 ч.
4 Тефсир II 02.09.2015 г. Д-р Сефер Хасанов 13:00 ч.
5 Обща философия 03.09.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 9:00 ч.
6 Английски език II 03.09.2015 г. Салих Цинев 13:00 ч.
7 Хадис II 04.09.2015 г. Селиме Хасанова 9:00 ч.
8 Ислямска етика 04.09.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 13:00 ч.
9 Хоспетиране 05.09.2015 г. Гл.ас.Цветанка Динчева 9:00 ч.