Месечни архиви: януари 2016

График за провеждане на редовна-зимна изпитна сесия на учебната 2015-2016 година

  ПЪРВИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Български език 27.01.2016 г. Гл. ас. Пр. Цанкова /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
2. Компют. грамотност 28.01.2016 г. Ф. Садулла /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
3. Турски език I 29.01.2016 г. Д-р Е. Байрактарова /Редовни – А/ 9:00 ч.
4. Турски език I 29.01.2016 г. Р. Мехмедов /Редовни – Б/ и задочници/ 9:00 ч.
5. Коран-и Керим I 1.02.2016 г. А. Хасанов /Редовни – А и задочници/ 9:00 ч.
6. Коран-и Керим I 1.02.2016 г. Билял Джошкун /Редовни – Б / 9:00 ч.
7. Сийер 4.02.2016 г. С. Хасанова /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
8. Акаид 6.02.2016 г. Д-р К. Мухаммед /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
9. Арабски език I 8.02.2016 г. А. Селиман /Редовни и задочници/ 9:00 ч.
  ВТОРИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Арабски език III 27.01.2016 г. Айхан Селиман 11:00 ч.
2. Турски език III 28.01.2016 г. Д-р Е. Байрактарова /Редовни и задочници/ 11:00 ч.
4. Усул-ю Тефсир 29.01.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 10:30 ч.
5. История на религиите 1.02.2016 г. Севджан Ибрахимова 11:00 ч.
6. Османо-турски език I 2.02.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
7. История на Исляма I 3.02.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
8. Ислямско вероучение II 4.02.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 11:00 ч.
9. Усул-ю Хадис 5.02.2016 г. Д-р Ариф Абдулла 10:30 ч.
10. Коран и Керим III 8.02.2016 г. А. Хасанов / Редовни – А и задочници/ 11:00 ч.
11. Коран-и Керим III 8.02.2016 г. Билял Джошкун / Редовни – Б/ 11:00 ч.
  ТРЕТИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Тефсир I 27.01.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 11:00 ч.
2. Педагогика 29.01.2016 г. Проф. д-р Любомир Попов 09:00 ч.
3. Английски език I 28.01.2016 г. Салих Цинев 11:00 ч.
4. Възрастова психология 30.01.2016 г. Проф. д-р Стойко Иванов 11:00 ч.
5. Ислямско право I 1.02.2016 г. Д-р Мустафа Хаджи 11:00 ч.
6. История на Мезхебите 3.02.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.
7. Коран и Керим V 6.02.2016 г. А. Хасанов /Редовни/ 11:00 ч.
8. Коран-и Керим V 6.02.2016 г. Б. Джошкун / Задочници/ 11:00 ч.
9. Хадис I 8.02.2016 г. Селиме Хасанова 11:00 ч.
  ЧЕТВЪРТИ КУРС      
Учебна дисциплина Дата Преподавател Час
1. Призив и приложение 27.01.2016 г. Д-р Улви АТА 14:00 ч.
2. Хадис III 28.01.2016 г. Д-р Ариф Абдулла 9:00 ч.
3. Психология на религията 29.01.2016 г. Бирали Мюмюн 9:00 ч.
4. История на бълг. Мюсюлмани 30.01.2016 г. Д-р Емине Байрактарова 9:00 ч.
5. Османска епиграфика 1.02.2016 г. Доц. Стефан Андреев 9:00 ч.
6. Тасаввуф 2.02.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
7. Келям 3.02.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 9:00 ч.
8. Тефсир III 5.02.2016 г. Д-р Сефер Хасанов 9:00 ч.
9. Ислямска философия 6.02.2016 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.

График за провеждане на семестриални изпити

Семестриалните изпити – редовна и поправителна сесия за зимен семестър на учебната 2015/2016 г. ще започнат :
От 27.01.2016 до 09.02.2016 г.
Поправителна изпитна сесия :
От 15.02.2016 до 27.02.2016 г.
Начало на летен семестър :
15.02.2016 г.