Месечни архиви: октомври 2016

Очни занятия – 2016/2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Очните занятия на студентите задочна форма на обучение за зимен семестър на учебната 2016 – 2017 г. ще започнат на 28.11.2016 г. и ще продължат до 16.12.2016 г.

Начало на лекциите 8:30 часа.

                                                                                             От Ректората

Обява за допълнителен прием 2016/2017 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ

О Б Я В А

Висшия Ислямски Институт, обявява допълнителен приемен изпит за Редовно и Задочно обучение за учебната 2016/2017 година.

Изпита ще се проведе на10.11.2016 година. / четвъртък / от 9:00 часа.

                                                                                                       От Ректората

Ликвидационна изпитна сесия – 2015/2016 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

Утвърждавам,

  И.Д. РЕКТОР: ……………………

     /Д-р  М.ХАДЖИ/

График за провеждане на ликвидационна поправителна изпитна сесия на учебната 2015-2016

    От 10 Октомври  до  22 Октомври  2016 г. включително

ДЕН ЧАС КУРС  I КУРС  II КУРС  III КУРС IV

 

10.10.2016

Понеделник

14:00

 

 

Арабски език I-II 

/Айхан /

 

История на Тефсира

/С.Хасанов/

 

Осм.-дипл. и палеогр.

/Ст.Андреев/

Н. История на мюс.страни

/Е.Байрактарова/

 

11.10.2016

Вторник

 

14:00

 

 

Исл.вероучение

/М.Хаджи/

 

Турски език III

/Р.Мехмедов/

 

Ислямско право I-II

/М.Хаджи/

 

Псих.на религията

/Б.Мюмюн/

 

12.10.2016

Сряда

14:00

15:30

Турски език I II

/Емине и Ридван/

 

Риторика /А.Хасанов/

Прил.проф.подг./Билял/

Хадис I-II

/С.Хасанова/

 

Призив и приложение

/У.АТА/

 

13.10.2016

Четвъртък

14:00

 

Религиозно пеене

/Б.Джошкун/

 

История на Хадиса

/С.Хасанова/

 

Обща философия

/К.Мухаммед/

 

Хадис III /А.Абдулла/

 

14.10.2016

Петък

14:00

 

Акаид -/К.Мухаммед/ Коран-III-IV /А.Хасанов/

 

 

Коран V /А.Хасанов/

 

Османска епиграфика

/С.Андреев/  09:00 ч.

Ист.на бълг.Мюсюлм.

/Е.Байрактарова/ 10:00 ч.

 

15.10.2016

Събота

 

09:00

10:00

 

Български език

/                          /

 

Усул-ю Тефсир

/С.Хасанов/

 

Англ.език /               / Конст.право и чов.права

/Н.Киселова/

 

17.10.2016

Понеделник

14:00

 

Ист.на Исляма I

/А.Юмеров/

 

Усул-ю Хадис /А.Абдулла/

 

Ист.на  Мезх. /Кадир/

 

Логика /К.Мухаммед/

!

 

18.10.2016

Вторник

14:00 Комп.грам. /Ф.Садулла/ Ист.на Ислама II

/А.Юмеров/

 

Ислямска етика

/К.Мухаммед/

 

Тефсир III /С.Хасанов/

 

19.10.2016

Сряда

 

14:00 Сийер /С.Хасанова/ Арабски език III-IV

/Айхан/ и Практ.Арабабски език

Тефсир I II

/С.Хасанов/

 

Келям /К.Мухаммед/

 

20.10.2016

Четвъртък

14:00 Коран I-II /Ахмед  и Билял/ Усул-ю Фъкъх /А.Абдулла/ Педагогика /Л.Попов/

 

Ислямска философия

/К.Мухаммед/

 

21.10.2016

Петък

14:00 Х

 

Осм.-тур.език -/Емине/ Ислямо-турска л-ра

/Е.Байрактарова/

 

Съвр.исл.пробл.и фетви

/А.Юмеров/  09:00 ч.

Тасаввуф /Кадир/10:00 ч.

22.10.2016

Събота

09:00

10:00

 

Х Обща психол. /С.Иванов/ Възр.псих./С.Иванов/

Пед.псих./Иванов/

Социология на религията

/М.Серафимова/

Хоспетиране /Динчева/

/Допълнително/