Месечни архиви: април 2018

График за семестриални изпити за задочно обучение

 

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на редовна-лятна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

в периода  от  08.05.2018  до  14.05.2018 г. включително.

ПЪРВИ  КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Религозно пеене                                     08.05.2018 г.      Ахмед Хасанов                       14:00 ч.    

2.Турски език II                                      09.05.2018 г.       Ридван Мехмедов                    14:00 ч .

3.Ислямско вероучение II                     10.05.2018 г.      Айдън Юмеров                      14:00 ч.

4.История на Исляма I                                      11.05.2018 г.      Айдън Юмеров           14:30 ч .

5.Арабски език II                                  12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                   9:30 ч.

6.Коран-и Керим II                                14.05.2018 г.      Д-р Кадир Мухаммед             14:00 ч.   

ВТОРИ  КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Османо-турски език II                        08.05.2018 г.       Д-р Емине Байрактарова       14:00 ч.

2.История на хадиса                              09.05.2018 г.      Селиме Хасанова                    9:30 ч.

3.Усул-ю фъкъх                                     09.05.2018 г.      Д-р Ариф Абдулах                  14:00 ч.

4.Коран-и Керим IV                               10.05.2018 г.      Доц.д-р М.ДЖАНЛЪ             14:00 ч.   

5.История на тефсира                            11.05.2018 г.       Д-р Сефер Хасанов                14:30 ч.

6.Арабски език IV                                 12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                  9:30 ч.

7.Обща психология                                12.05.2018 г.      Проф.д-р Стойко Иванов        11:30 ч.

8.Ислямо-турска литература                 14.05.2018 г.      Д-р Емине Байрактарова         14:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС – РЕДОВНО и ЗАДОЧНО

1.Хоспетиране                                       08.05.2018 г.      Гл.ас.Цветанка Динчева           14:00 ч.

2.Педагогическа психология                 08.05.2018 г.      Проф.д-р Стойко Иванов     10:00 ч.  

3.Ислямска етика                                  09.05.2018 г.      Д-р Кадир Мухаммед             11:30 ч.  

4.Английски език II                              09.05.2018 г.      Емине Сечкина                       14:00 ч.  

5.Османска дипл.и палеография            10.05.2018 г.      Доц.Стефан Андреев      10:00 ч.

6.Ислямско право II                              11.05.2018 г.      Д-р Мустафа Хаджи              9:30 ч.  

7.Хадис II                                              11.05.2018 г.      Селиме Хасанова                    14:30 ч.

8.Тефсир II                                            12.05.2018 г.      Д-р Сефер Хасанов                  11:30 ч.  

            ЧЕТВЪРТИ КУРС – ЗАДОЧЕН

1.Логика                                                 08.05.2018 г.     Д-р Кадир Мухаммед             14:00 ч.

2.Съвр. исл.проблеми и фетви                 09.05.2018 г.     Айдън Юмеров             14:00 ч.

3.Методика на религ.обучение                10.05.2018 г.      Бирали Мюмюн           14:00 ч.

4.Отношение към Мюсюл. в България    11.05.2018 г.  Проф.д-р Евгения Иванова    14:30 ч.

5.Нова история на Мюсюлм. страни      12.05.2018 г.      Айдън Юмеров              14:00 ч.

6.Социология на религията              14.05.2018 г.      Доц.д-р Мария Серафимова    9:30 ч.

 

 

Семестриални изпити за втори-летен семестър на учебната 2017/2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на семестриални изпити за втори – летен семестър на учебната 2017/2018 г.

  1. От 08.05.2018 г. до 14.05.2018 г. Всички студенти задочно обучение от Първи до Четвърти курс. Също така Трети редовен курс.
  2. От 21.05.2018 г. до 27.05.2018 г. Всички студенти редовно обучение от Първи и Втори курс.