Месечни архиви: юни 2018

Академични изпити за 2018 година

СЪОБЩЕНИЕ

                   На вниманието на абсолвентите, които желаят да се явят на Академични изпити обявени на 02.07.2018 г. / Понеделник / от 09:00 часа.

Изпитие ще се проведат в сградата на ВИИ .

 

От Администрацията

Поправителна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

График за провеждане на поправителна изпитна сесия на учебната 2017-2018 г.

в периода  от  25.06.2018   до   01.07.2018 г. включително

 

ПЪРВИ  КУРС

1.История на Исляма I                                25.06.2018 г.   Айдън Юмеров                       09:00 ч.

2.Религозно пеене                                        26.06.2018 г.   Ахмед Хасанов                      09:00 ч.

3.Коран-и Керим II                             27.06.2018 г.  Д-р Кадир Мухаммед                        09:00 ч.

4.Арабски език II                                           28.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

5.Ислямско вероучение I                               29.06.2018 г.   Айдън Юмеров                   09:00 ч.

6.Турски език II                            30.06.2018 г.   Д-р Е.Байрактарова и Р.Мехмедов     11:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

1.История на тефсира                                   25.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

2.Обща психология                                      25.06.2018 г.   Проф.д-р Стойко Иванов       11:00 ч.

3.Османо-турски език II                              26.06.2018 г    Д-р Емине Байрактарова       09:00 ч.

4.Ислямо-турска литература                      26.06.2018 г.   Д-р Емине Байрактарова       11:00 ч.

5.История на хадиса                                      27.06.2018 г.   Селиме  Хасанова                  11:00 ч.

6.Арабски език IV                                          28.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                09:00 ч.

7.Усул-ю фъкъх                                             29.06.2018 г.   Д-р Ариф Абдулах                 11:00 ч

8.Коран-и Керим IV                                       30.06.2018 г.   Доц.д-р Мустафа ДЖАНЛЪ    09:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

1.Хоспетиране                                                  25.06.2018 г.   Гл.ас.Цветанка Динчева        09:00 ч.

2.Ислямско право II                                          25.06.2018 г.   Д-р Мустафа Хаджи               11:00 ч.

3.Педагогическа психология                       26.06.2018 г.   Проф.д-р Стойко Иванов       09:00 ч.

4.Тефсир II                                                     26.06.2018 г.   Д-р Сефер Хасанов                      11:00 ч.

5.Обща философия                               27.06.2018 г.   Д-р Кадир Мухаммед                       09:00 ч.

6..Хадис II                                                      27.06.2018 г.   Селиме  Хасанова                       11:00 ч.

7.Ислямска етика                                 28.06.2018 г.   Д-р Кадир Мухаммед                        09:00 ч.

8.Английски език II                                       28.06.2018 г.   Емине Сечкина                         11:00 ч.

9.Османска дипл.и палеография               29.06.2018 г.   Доц.Стефан Андреев             09 :00 ч.

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

1.Отношение към Мюсюлм.в България  25.06.2018 г.   Проф.д-р Евгения Иванова    09:00 ч.

2.Социология на религията                     25.06.2018 г.   Доц.д-р Мария Серафимова     11:00 ч.

3.Логика                                                26.06.2018 г.   Д-р Кадир Мухаммед                           09:00 ч.

4.Нова ист.на мюсюлманските страни         26.06.2018 г.   Айдън Юмеров                     11:00 ч.

5.Съврем.ислямски проблеми и фетви          27.06.2018 г.  Айдън Юмеров                    09:00 ч.

6.Методика на религиозното обучение        28.06.2018 г.   Бирали Мюмюн                  09:00 ч.