НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2014 / 2015 Г.

УВАЖАЕМИ  СТУДЕНТИ,

Учебната 2014/2015 г. ще започне на 08.10. 2014 г. от 9:00 часа.

Ръководството на ВИИ ви пожелава усешна академична година.