Поправителни изпити на Четвърти курс

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ
График за провеждане на поправителна-лятна изпитна сесия на учебната 2014/2015 г.
в периода от 08.06.2015 г. до 17.06.2015 г. включително
   
ЧЕТВЪРТИ КУРС  
1 Конституц. право и човешките права 08.06.2015 г. Д-р Наталия Киселова 09:00 ч.
2 Социология на религията 09.06.2015 г. Доц. д-р Мария Серафимова 11:00 ч.
3 Нова ист.на мюсюлманските страни 10.06.2015 г. Д-р Емине Байрактарова 11:00 ч.
4 Логика 11.06.2015 г. Д-р Кадир Мухаммед 11:00 ч.
5 Съврем.ислямски проблеми и фетви 12.06.2015 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.
6 Методика на религиозното обучение 15.06.2015 г. Айдън Юмеров 11:00 ч.