Поправка и ликвидация – 2016/2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                     УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

  1. Поправителната изпитна сесия за Летен  семестьр на учебната 2015-2016 г.ще се проведе от 26 Септември до 02 Октомври  2016 г.

2. Ликвидационните изпити за учебната 2015-2016 ще се проведат от 10 Октомври 2016 до 21 Октомври 2016 г.

 

                                                                                                                               ОТ РЕКТОРАТА :