Начало на учебната 2016/2017 г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Искаме да Ви, уведомим, че учебната 2016-2017 година ще започне на 03 Октомври  2016 г. от 8:30 часа.

 

                                                                                                             ОТ РЕКТОРАТА