Обява за допълнителен прием 2016/2017 г.

ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ

О Б Я В А

Висшия Ислямски Институт, обявява допълнителен приемен изпит за Редовно и Задочно обучение за учебната 2016/2017 година.

Изпита ще се проведе на10.11.2016 година. / четвъртък / от 9:00 часа.

                                                                                                       От Ректората