Очни занятия – 2016/2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Очните занятия на студентите задочна форма на обучение за зимен семестър на учебната 2016 – 2017 г. ще започнат на 28.11.2016 г. и ще продължат до 16.12.2016 г.

Начало на лекциите 8:30 часа.

                                                                                             От Ректората