Поправителна сесия за Задочници – 2017/2018 г.

ВИСШ   ИСЛЯМСКИ   ИНСТИТУТ – СОФИЯ

График за провеждане на поправителна зимна изпитна сесия на учебната  2017– 2018 година. В периода от 08 Януари до 14 Януари 2018 г. /ЗАДОЧНИЦИ/

                                                                            

ПЪРВИ  КУРС

№  Учебна дисциплина:                       Дата:                          Преподавател:                  Час:

 1. Арабски език I 08.01.2018 г.               Д-р С.Хасанов                                        14:00 ч.
 2. Компютърна грамотност 09.01.2018 г.             Ф.Садулла                             09:00 ч.
 3. Турски език I  10.01.2018 г .             Р.Мехмедов                                             14:00 ч.
 4. Коран-и Керим I 11.01.2018г.               Д-р Кадир Мухаммед                       14:00 ч.
 5. Български език 12.01.2018 г.  М.Дончева                                                      09:00 ч.
 6. Сийер 13.01.2018 г.              А.Юмеров                                                             09:00 ч.
 7. Акаид 13.01.2018 г.               Д-р К.Мухаммед                                                  11:00 ч.

ВТОРИ  КУРС

 1. Усул-ю Хадис 08.01.2018 г.  С.Хасанова                                                         14:00 ч.
 2. Усул-ю Тефсир 09.01.2018 г.              Д-р С.Хасанов                                     16:00 ч.
 3. Коран-и Керим III 10.01.2018 г.               Доц.д-р М.ДЖАНЛЪ                    14:00 ч
 4. Турски език III 11.01.2018 г.                          Р.Мехмедов                             14:00 ч.
 5. История на религиите 12.01.2018 г.              С.Ибрахимова                     14:00 ч.
 6. Ислямско вероучение 13.01.2018 г.             А.Юмеров                              09:00 ч.
 7. Османо-турски език I 13.01.2018 г.              Д-р Е. Байрактарова            11:00 ч.
 8. История на Исляма I 14.01.2018 г.  А.Юмеров                                            09:00 ч.
 9. Арабски език III 14.01.2018 г.              Д.р С.Хасанов                                   11:00 ч.

ТРЕТИ  КУРС

 1. Тефсир I 08.01.2018 г.  Д-р С.Хасанов                                                             14:00 ч.
 2. Възрастова психология 09.01.2018 г.              Проф.д-р С.Иванов           14:00 ч.
 3. Ислямско право I  09.01.2018 г.               Д-р М.Хаджи                                 15:30 ч.
 4. Коран-и Керим V 10.01.2018 г.              А.Хасанов                                        14:00 ч.
 5. Хадис I 11.01.2018 г.              С.Хасанова                                                         14:00 ч.

6 Английски език I                            13.01.2018 г.               Е.Сечкина               09:00 ч.

 1. Педагогика 13.01.2018 г.              Проф.д-р Л.Попов                                   11:00 ч.
 2. История на Мезхебите 14.01.2018 г.              Д-р К.Мухаммед                  09:00 ч.

ЧЕТВЪРТИ  КУРС

 1. Османска епиграфика 08.01.2018 г.              Доц. Ст.Андреев                   09:00 ч.
 2. Психология на религията 09.01.2018 г.              Б.Мюмюн                       14:00 ч.
 3. Коран-и Керим VI 10.01.2018 г.             А.Хасанов                                      14:00 ч.
 4. История на бълг.Мюсюлмани 11.01.2018 г.  Д-р Е. Байрактарова       14:00 ч.
 5. Ислямска философия 12.01.2018 г.              Д-р К.Мухаммед                  14:00 ч.
 6. Хадис III 13.01.2018 г.  Д-р А.Абдулах                                                            09:00 ч.
 7. Тасаввуф 13.01.2018 г.              Д-р К.Мухаммед                                         11:00 ч.
 8. Тефсир III 14.01.2018 г.              Д-р А.Абдулах                                             09:00 ч.
 9. Келям 14.01.2018 г.                          Д-р К.Мухаммед                                  11:00 ч