Семестриални изпити за втори-летен семестър на учебната 2017/2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на семестриални изпити за втори – летен семестър на учебната 2017/2018 г.

  1. От 08.05.2018 г. до 14.05.2018 г. Всички студенти задочно обучение от Първи до Четвърти курс. Също така Трети редовен курс.
  2. От 21.05.2018 г. до 27.05.2018 г. Всички студенти редовно обучение от Първи и Втори курс.