ОБЯВА ЗА БИБЛИОТЕКАР

ОБЯВА
 
Висшият Ислямски Институт обявява конкурс за вакантната длъжност – библиотекар.
Желаещите да подадат молби в Администрацията на ВИИ.
 
За контакт тел: 02 / 9456298