АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ – 2019 Г.

 

  О  Б  Я  В  А

На 13.02.2019 г. от 10:00 часа ще се проведе Академичен изпит във ВИИ.