ЛИКВИДАЦИОННИ ИЗПИТИ 2018/2019 Г.

ВИСШ  ИСЛЯМСКИ  ИНСТИТУТ-СОФИЯ

        

График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия на учебната 2018-2019 година

    От 16 Септември  до  28 Септември  2019 г. включително

ПЪРВИ КУРС

 1. Понеделник – 16.09.2019 г. – Арабски ез. I-II от 15:30 часа
 2. Вторник – 17.09.2019 г. – Ислямсковероучение от 14:00 часа 
 3. Сряда – 18.09.2019 г. – Религиозно пеене от 14:00 часа
 4. Четвъртък – 19.09.2019 г. –  Акаид  от 14:00 часа
 5. Петък – 20.09.2019 г. – Турски език I-II от 14:30 часа
 6. Вторник – 24.09.2019 г. – Български език от 14:00 часа
 7. Сряда – 25.09.2019 г. – Сийер и История на Исляма от 15:30 часа
 8. Четвъртък – 26.09.2019 г. – Коран и Керим от 14:00 часа

ВТОРИ КУРС

 1. Понеделник – 16.09.2019 г. – История на тефсира от 14:00 часа
 2. Вторник – 17.09.2019 г. -Коран и Керим от 14:00 часа и Исл.-турлл-ра от 15:30 часа
 3. Сряда – 18.09.2019 г. – Риторика от 14:00 часа и Исл.вероуч. от 15:30 часа
 4. Четвъртък – 19.09.2019 г. –  Ист.на Хадиса  от 14:00 часа и Усулю от 15:30 часа
 5. Петък – 20.09.2019 г. – Турски език III от 14:30 часа и Османотур. ез. от 15:30 часа
 6. Вторник – 24.09.2019 г. – История на Исляма – 2  от 14:00 часа
 7. Сряда – 25.09.2019 г. –  История на Религиите от 14:00 часа
 8. Четвъртък – 26.09.2019 г. – Усулю фъкъх от 14:00 часа и Усулю от 15:30 часа
 9.  Петък- 27.09.2019 г.- Арабски ез. – 3 и 4 от 14:30 часа и Обща философия от 15:30 часа

ТРЕТИ КУРС

 1. Понеделник – 16.09.2019 г. – Осм.дипл. и пал.от 14:00 часа
 2. Вторник – 17.09.2019 г. – Ислямско право 1 – 2 от 14:00 часа 
 3. Сряда – 18.09.2019 г. – Хадис 1-2 от 14:00 часа
 4. Четвъртък – 19.09.2019 г. –  Обща философия от 14:00 часа
 5. Петък – 20.09.2019 г. – Английски език  от 14:30 часа
 6. Вторник – 24.09.2019 г. -Ислямска етикаот 14:00 часа
 7. Сряда – 25.09.2019 г. – Коран – 5 от 14:00 ч. и Тефсир – 1-2 от 15:30 часа
 8. Четвъртък – 26.09.2019 г. – Възр. псих. от 14:00 часа и Педагогл псих. от 15:00 часа
 9. Петък – 27.09.2019 г. – История на мезхебите от 14:00 часа.

              ЧЕТВЪРТИ КУРС

 1. Понеделник – 16.09.2019 г. – Осм.епигр..от 14:00 часа и Нов.ист.на мюсюл.стр. от 15:30 часа
 2. Вторник – 17.09.2019 г. – Психология на Религията от 14:00 часа 
 3. Сряда – 18.09.2019 г. – Тесавуф от 14:00 часа и Отнош. към бълг.мюсюл. от 15:30 ч.
 4. Четвъртък – 19.09.2019 г. –  Хадис – 3 и Тефсир – 3 от 15:30 часа
 5. Петък – 20.09.2019 г. – Ист.на бълг.мюсюл.  от 14:30 часа
 6. Вторник – 24.09.2019 г. -МРО – 14:00 часа
 7. Сряда – 25.09.2019 г. – Коран – 6 от 14:00 ч. и Логика от 15:30 часа
 8. Четвъртък – 26.09.2019 г. – Исл.философия от 14:00 часа и Келям от 15:00 часа
 9. Петък – 27.09.2019 г. – Съвр.исл.проб.ифетви от 14:00 часа. и Соц.на Религ. от 15:30